Aukční portál Bodec - pohodové místo pro prodej a nákup
Leden 23, 2018 02:56:40
Ochrana Soukromí

Bodec.cz se řídí zákony České Republiky a tedy i příslušnými zákony na ochranu soukromí a osobních údajů. 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Provozovatel nikdy neposkytne osobní údaje třetí straně a tedy vaše osobní údaje jsou pro provozovatele posvátné a nedotknutelné. Samozřejmě že tuto nedotknutelnost může porušit dle zákonů ČR k tomu oprávněný orgán či úřad.